Om Flyttstäd Express

Syftet med Flyttstäd Express AB är kort och gott. Detta för att ge våra kunder mer tid. Det handlar om att styra och samordna tjänster som förenklar kundens vardag så att fokus istället kan läggas på annat.Vi utvecklar och effektiviserar servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar, offentliga verksamhet och i hemmet. Vi erbjuder alla tjänster som behövs för att skapa en väl fungerande verksamhet. Vi kommer gärna och städar eller så tar vi ett samlat grepp om era servicebehov.Ytterst vill vi kostnadseffektivt ge er en funktionell, säker och trivsam miljö.

Tillsammans med kunden

Frekvensen av städning anpassar vi efter behov och önskemål. Tillsammans lägger vi upp rutiner som passar in i företagets produktion och verksamhet. Detta nära samarbete är också underlag för prissättning och offerter.

Bra miljö

Ett av de viktigaste kriterierna är en bra kvalitetskontroll och ett medvetet miljöval av produkter. Redan nu styrs vår verksamhet av hårda miljökrav och vår miljöpolitik fokuseras på målsättningar enligt kraven på hållbar utveckling inom miljötänkandet.

Kvalitet

För oss som arbetar på Flyttstäd Express AB är kvalitet ett ledord. Vi sätter ett stort värde i att utföra och leverera lösningar som våra kunder kan känna sig stolta och nöjda med. För oss är samarbete och förtroende något som byggs upp under en längre tid precis som i alla andra relationer. Detta är något som vi värnar om och aktivt jobbar för att uppnå i samtliga våra kundrelationer.